Konsultant Kancelarii – radca prawny prof. nadzw. UWr dr hab. Renata Babińska-Górecka

Miło nam poinformować, że stałym konsultantem i współpracownikiem Kancelarii Radcy Prawnego Marka Tylewskiego została radca prawny prof. nadzw. UWr dr hab. Renata Babińska – Górecka, która jest specjalistą m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

www.prawo.uni.wroc.pl/user/12022

Zapraszamy do osobistego kontaktu z kancelarią.

„Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa” – prawnik Leszno

Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”, które mam przyjemność wspierać, oraz Miasto Leszno, pozyskały dofinansowanie
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu adresowanego do osób 60+ pn. „Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa”. Tym samym miło mi poinformować,że również
i ja będę współtworzył ten projekt, o którym w telegraficznym skrócie można się dowiedzieć z załączonego poniżej materiału
TV Leszno.

[Czytaj więcej…]

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę – prawnik Leszno

Czytelnik: Od ponad czterech byłem zatrudniony w prywatnej firmie na umowę
o pracę na czas nieokreślony. Dwa dni temu otrzymałem pisemne oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym –
z uzasadnieniem ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych sprzed pięciu miesięcy, o czym wiedział już wówczas pracodawca.

Czy takie rozwiązanie umowy o pracę jest dopuszczalne, i czy jakieś szczególne warunki muszą zostać spełnione przez pracodawcę w tym zakresie? [Czytaj więcej…]

Zasiedzenie nieruchomości – kancelaria Leszno

Czytelnik: Od ponad trzydziestu lat w posiadaniu naszej rodziny – obecnie moim, wcześniej mojego ojca i dziadka, jest pas gruntu, który przylega bezpośrednio do naszej działki, i który w ramach jednej nieruchomości, został przez nas ogrodzony płotem. Aktualnie okazało się, że granica pomiędzy działkami przebiega inaczej, niż było to ustalone, a wskutek tego, wymieniony pas gruntu jest własnością sąsiada. Nigdy wcześniej o tym jednak nie wiedzieliśmy. Czy można w jakikolwiek sposób uregulować prawnie zaistniały stan rzeczy? [Czytaj więcej…]