Zastępstwo procesowe

O udzieleniu pełnomocnictwa, które jest podstawą zastępstwa procesowego, warto pomyśleć jak najwcześniej. Naszą rolą nie jest bowiem tylko reprezentowanie klienta na samych posiedzeniach lub rozprawach, ale także pomoc w ustaleniu optymalnej strategii działania, oraz kierowanie tokiem sprawy na poszczególnych jej etapach z należytą starannością – dla osiągnięcia satysfakcjonujacego klienta rezultatu prowadzonego postępowania.