Prawo rodzinne i opiekuńcze

rodzinneSprawy o rozwód i separację. Postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej (ograniczenie i pozbawienie), kontaktów, alimentów i pochodzenia dziecka.

Sprawy o przysposobienie.

Sprawy zakresu opieki i kurateli.