Prawo pracy

Two Businesspeople Talking With Each OtherWszelkie roszczenia wynikające ze stosunku pracy i zabezpieczenia społecznego.

 

Reprezentacja pracownika albo pracodawcy w toku sporu pracowniczego (m.in.  odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i odszkodowanie z tym związane, ustalenie istnienia stosunku pracy, zakaz konkurencji, dyskryminacja w zatrudnieniu i mobbing).