Prawo odszkodowań

prawo odszkodowań

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, bardzo często są nieusatysfakcjonowane odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, jakie otrzymują w związku z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu albo zaistniałymi szkodami materialnymi.