Prawo odszkodowań

Lawyer protect rightsKompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia postępowań o odszkodowanie i zadośćuczynienie. 

Reprezentowanie Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego i sądowego, w zakresie szkód w mieniu i na osobie, a także w postępowaniach dotyczących błędów medycznych.