Prawo karne i wykroczeń

prawo karne i wykroczeń

Reprezentowanie i ochrona praw Klienta na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) i oskarżyciela subsydiarnego w toku postępowania karnego oraz obrońcy obwinionego w toku postępowania w sprawach o wykroczenia.