Prawo cywilne

Businessman is signing a contract, business contract detailsPrawo zobowiązań: przygotowywanie, modyfikacje i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów (w tym wzorców), dochodzenie roszczeń wynikających z umów.

Prawo rzeczowe: roszczenia wynikające z prawa własności, zniesienie współwłasności, podział majątku.

Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku (z ustawy i na podstawie testamentu), sprawy o zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku.