Zmiana nazwiska po rozwodzie – prawnik Leszno

Czytelnik: W dniu 15 maja br. uprawomocnił się wyrok w mojej sprawie rozwodowej. Chciałabym powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Czy jest to możliwe, a jeśli tak, to co muszę zrobić w tym kierunku?

Odpowiedź: O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nie można zatem zapomnieć, że mąż może również przyjąć nazwisko swojej żony.

Po rozwodzie możliwa jest zmiana nazwiska. Polega to na rezygnacji z nazwiska męża (żony) i powrotu do nazwiska panieńskiego (kawalerskiego).

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może je zmienić (w Pani przypadku termin ten upłynie z dniem 15 lutego 2016 roku). W tym celu złożyć należy oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce się powrócić do nazwiska, które nosiliśmy przed zawarciem małżeństwa.

Jeśli doszło do przekroczenia 3 miesięcznego terminu, zmiana nazwiska może nastąpić tylko według ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że nie można wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Nie można także, żądać od sądu, aby w wyroku orzekł o zmianie naszego nazwiska.

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Porady udzielił radca prawny Marek Tylewski.