Rozwód a separacja – prawnik Leszno

Czytelnik: Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem a sądową separacją? Jakie skutki wywołują wskazane rodzaje postępowań? Czy w przypadku orzeczenia separacji będę mogła wstąpić w nowy związek małżeński?

Odpowiedź: Przesłanką orzeczenia rozwodu, czyli definitywnego zakończenia trwania małżeństwa, jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Przy separacji natomiast, wystarczy zaistnienie zupełnego rozkładu pożycia, zaś małżonkowie mogą powrócić do wspólnego  pożycia. Tym samym związek małżeński cały czas trwa. Wobec czego, w przypadku separacji, nie można wstąpić w nowy związek małżeński.

W jednym i drugim przypadku, powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa z mocy prawa.

Po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Natomiast po orzeczeniu rozwodu małżonek, który przy zawarciu związku małżeńskiego zmienił nazwisko może w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia  się wyroku orzekającego rozwód powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jeśli chodzi o alimenty, przy rozwodzie w niektórych przypadkach okres płacenia alimentów drugiemu małżonkowi jest ograniczony do 5 lat od uprawomocnienia się wyroku w sprawie, przy separacji nie ma jednak tego ograniczenia czasowego. Kolejną różnicą jest obowiązek wzajemnej pomocy. Przy separacji małżonkowi są zawsze obowiązani do wzajemnej pomocy względem siebie, jeśli wymagają tego względy słuszności, natomiast przy rozwodzie na małżonków nie został nałożony taki obowiązek – w praktyce chodzi tu o pomoc małżonkowi np.: w czasie choroby.

Tożsama w obu przypadkach jest oplata od pozwu – 600 złotych, chyba, że składamy zgodny wniosek o orzeczenie separacji – wówczas wpis sądowy wynosi 100 złotych.

Porady udzielił radca prawny Marek Tylewski.

Podstawa prawna: art. 56-61ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 425-446 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296
z późniejszymi zmianami).