Radca prawny Marek Tylewski

prawnik Marek TylewskiZałożycielem i właścicielem kancelarii jest radca prawny Marek Tylewski – prawnik wpisany na listę radców prawnych przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, pod numerem Pz-3951.

Stacjonarne studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, uzyskując pozytywny wynik państwowego egzaminu zawodowego, uprawniającego do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Aktualnie, obok prowadzenia i zarządzania indywidualną kancelarią radcy prawnego – stały współpracownik i konsultant uznanych i renomowanych kancelarii adwokatów i radców prawnych. Stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne kancelarii, zapewniają także aplikanci radcowscy i adwokaccy.

Zdobyta wiedza merytoryczna, w powiązaniu z doświadczeniem zawodowym – wieloletnią stałą praktyką zawodową w dużej i prężnie funkcjonującej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Szczecinie, oraz okazjonalną współpracą z kancelariami adwokatów i radców prawnych o różnych profilach działalności, pozwalają na swobodne poruszanie się w większości obszarów potencjalnie świadczonej pomocy prawnej.

Zakres usług kancelarii skupia się wokół stałej lub doraźnej obsługi prawnej Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych – z uwzględnieniem jej siedziby jako radca prawny Leszno, oraz wedle zapotrzebowania na terenie całego kraju – ze szczególnym uwzględnieniem szeroko definiowanego prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa pracy), prawa gospodarczego (w tym prawa spółek handlowych), oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych (w tym ubezpieczeniowych), związanych ze szkodami w mieniu i na osobie.

Kancelaria oraz prawnik Leszno współpracują z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami sądowymi oraz doradcami podatkowymi na terenie całego kraju, co w praktyce umożliwia szybkie i skuteczne realizowanie powierzonych nam zadań.

Stałym konsultantem i współpracownikiem Kancelarii Radcy Prawnego Marka Tylewskiego jest radca prawny  prof. nadzw. UWr dr hab. Renata Babińska– Górecka, która jest specjalistą m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (www.prawo.uni.wroc.pl/user/12022).