Honorarium

Lawyer, notaryWynagrodzenie każdorazowo jest ustalane w oparciu o analizę sprawy (dokumentacji lub akt), stopnia jej skomplikowania, czasu pracy niezbędnego do jej prowadzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i preferencji Klienta. W zależności od charakteru świadczonej przez nas pomocy prawnej, staramy się w porozumieniu z Klientem, zaoferować korzystną dla Niego formę wynagrodzenia usługi.

Przy uwzględnieniu powyższych, proponujemy naszym Klientom wskazane poniżej formy rozliczenia usług:

– wynagrodzenia ryczałtowe: stała stawka wynagrodzenia związaną z kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (ewentualnie osób fizycznych) lub w związku z prowadzeniem postępowania do czasu uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie lub prowadzenia jej na danym etapie postępowania (np.: na etapie postępowania odwoławczego),

– wynagrodzenie godzinowe: honorarium ustalane jest za każdą następną rozpoczęta godzinę pracy (w zależności od rodzaju sprawy – w których w przybliżeniu można określić czas realizacji zadania), stosowane jako elastyczny dla Klienta sposób wynagrodzenia, i alternatywa dla wynagrodzenia ryczałtowego,

– success fee (wynagrodzenie rezultatu i efektu prowadzenia danej sprawy): dodatkowe honorarium uzależnione od finalnego zakończenia sprawy, ustalane indywidualnie z Klientem, płatne jednorazowo w stawce procentowej albo kwotowej, po uiszczeniu przez Klienta na początku prowadzenia sprawy minimalnego stałego wynagrodzenia (wymaganego m.in. zasadami etyki wykonywania zawodu). Przedmiotowe wynagrodzenie ma za zadanie w stopniu minimalnym obciążać finansowo Klienta przy prowadzeniu spraw czasochłonnych i skomplikowanych merytorycznie.