Dewiza

Mallet of justice!Profesjonalizm, rzetelność i skuteczność – to nadrzędne wartości, które przyświecają udzielanej przez nas pomocy prawnej.

Misją Kancelarii, jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej – Klientom indywidualnym (osobom fizycznym), i podmiotom gospodarczym (w tym spółkom prawa handlowego), opartej na wzajemnym zaufaniu, oraz poszukiwaniu optymalnych i korzystnych dla Klienta wariantów rozwiązań, w zakresie pojawiających się problemów.

Stosowanie najwyższych standardów organizacyjnych – w odniesieniu do kultury i czasu pracy, z jednoczesnym poszanowaniem dla oczekiwań Klienta, w powiązaniu z realizacją zasad etyki zawodu radcy prawnego, pozwalają szybko i skutecznie urzeczywistniać stawiane nam cele.

Kancelaria prawna Leszno łączy w sobie nowoczesną wizję świadczonych przez nią usług, połączoną z dużym doświadczeniem (w tym procesowym), i wysokim poziomem merytorycznym – z jednoczesnym i ciągłym rozwojem obszarów aktywności zawodowej.

Działalność kancelarii skupia się wokół udzielania porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, umów oraz pism (procesowych oraz przedsądowych), i w konsekwencji na prowadzeniu spraw oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami wszystkich instancji (w tym Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym) i urzędami, instytucjami oraz organami RP.

Kancelaria jednocześnie w sposób priorytetowy stara się realizować swoją misję, poprzez rozstrzyganie sporów na płaszczyźnie pozasądowej – w drodze negocjacji, oraz wypracowaniu w konsekwencji formuły ugody i porozumienia, satysfakcjonujących obie strony potencjalnego sporu sądowego.

Zapraszamy do osobistego kontaktu i współpracy – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie, nurtujące Państwa pytania.