• Kancelaria oraz prawnik Leszno współpracują z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami, komornikami sądowymi oraz doradcami podatkowymi na terenie całego kraju, co w praktyce umożliwia szybkie i skuteczne realizowanie powierzonych nam zadań.

  Prawnik Leszno
 • Kancelaria prawna Leszno łączy w sobie nowoczesną wizję świadczonych przez nią usług, połączoną z dużym doświadczeniem (w tym procesowym) i wysokim poziomem merytorycznym – z jednoczesnym i ciągłym rozwojem obszarów aktywności zawodowej.  

  Kancelaria prawna Leszno
 • Zakres usług kancelarii skupia się wokół stałej lub doraźnej obsługi prawnej Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych – z uwzględnieniem jej siedziby jako radca prawny Leszno oraz wedle zapotrzebowania na terenie całego kraju.

  Radca prawny Leszno
 • Występujemy w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) i oskarżyciela subsydiarnego oraz obrońcy obwinionego w toku postępowania w sprawach o wykroczenia i oskarżonego w postępowaniu karnym, w takim samym zakresie jak adwokat Leszno.

  Adwokat Leszno

Porady prawne

Porada prawna jest najprostszą, a często wystarczającą i skuteczną formą rozwiązania określonego problemu. Proponujemy możliwość skorzystania z porady online, za pomocą prostego formularza, dostępnego pod tym tekstem.